RH Distribution

Objavljeno Objavljen u Uncategorized

Jednostavna aplikacija za optimizaciju ruta, planiranje transporta i upravljanje voznim parkom. Route Horizon pomaže kompanijama da smanje ukupne troškove logističkih aktivnosti. Prilagođavanjem vremenskih intervala u okviru kojih se mora izvršiti zadatak, dužine trajanja izvršenja zadatka, kapaciteta vozila i predmeta koji se dostavljaju, rute mogu precizno da se podešavaju dok se ne postignu NAJBOLJI REZULTATI u skladu sa trenutnim resursima korisnika.